Methode

Frans leren en uw spreekvaardigheid ontwikkelen in:

 • privé- of groepslessen aan particulieren
 • in-company trainingen om uw productiviteit te verhogen
 • lessen voor jongeren om toekomstige carrièremogelijkheden te beïnvloeden
 • cursussen online of op locatie

Hierbij horen:

 • uw inbreng in de ontwikkeling van een cursus geheel afgestemd op uw wensen
 • een cursusprogramma op maat met aandacht voor individuele behoeftes (met gebruik van bedrijfsmateriaal)
 • aanbevelingen en aanmoediging van de docent
 • het meten van uw progressie (op verzoek)
 • tussen- en eindevaluatie van de cursus

Werkwijze

Bij het leren van Frans wijs ik altijd op het inzetten van de volgende tools:

 • uw tijd efficiënt inzetten (het Pareto principe, ook bekend als de 80/20 regel)
 • met de juiste discipline sneller vooruitgang boeken
 • met zelfvertrouwen in uiteenlopende communicatieve situaties mondeling en schriftelijk communiceren.

Dit alles in een ontspannen en plezierige sfeer waar taalfouten u helpen progressie te maken,  uw kennis uit te breiden en te verdiepen.

Bij zakelijk Frans of algemeen Frans ligt de focus op:

 • een gepersonaliseerd,  goed gestructureerd en op maat opgebouwd programma, dat gaandeweg, waar nodig aangepast of uitgebreid wordt
 • de interesses en behoeftes van de cursist
 • kennis van de woordenschat en functionele grammatica evenals van de belangrijkste soorten verbale interactie en taalregisters
 • aanvullende hulpmiddelen voor extra studeermogelijkheden
 • het bieden van positieve hulp en ondersteuning waarbij geduld het sleutelwoord is
 • een plezierige, leerzame en uitdagende lesmethode
 • zelfvertrouwen om Frans zelfstandig te gebruiken

Intakegesprek

Uw taalniveau* wordt vóór aanvang van de cursus kosteloos vastgesteld.

De beoogde leerdoelen, leermiddelen en cursustijd bepalen  wij samen, waarna ik u een passend cursusprogramma bied, evenals ondersteuning bij het leren, plannen, organiseren en evalueren.

* Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen